W dniu 5 listopada 2022r. w Warszawie odbyły się warsztaty dla lekarzy weterynarii pt. „Jak uniknąć wypalenia zawodowego – kompetencje osobiste w rozwoju zawodowym  lekarza weterynarii”

Warsztaty były skierowane do lekarzy weterynarii i dotyczyły rozwoju kompetencji osobistych mających wpływ na zmniejszeniem zagrożenia wypaleniem zawodowym wśród lekarzy weterynarii. Warsztaty zostały zorganizowane w obszarach tematycznych: asertywnej komunikacji lekarza weterynarii oraz zarządzania czasem dla lekarza weterynarii.

Kompetencje osobiste (zwane przez niektórych „kompetencjami miękkimi”) lekarzy weterynarii stają się równie ważne, dla wykonywania zawodu, co kompetencje stricte medyczne.

Umiejętności osobiste maja wpływ nie tylko na współpracę z klientem, kooperację w zespole medycznym, ale rzutują też m.in.: na organizację czasu pracy, umiejętność łączenia życia zawodowego i prywatnego, kompetencje zarządzania emocjami, rozwiazywanie konfliktów, budowanie motywacji własnej i współpracowników.  

Podczas warsztatów w gronie lekarzy weterynarii, rozmawiałyśmy i rozmawialiśmy oraz praktycznie ćwiczyliśmy kluczowe kompetencje osobiste, które pomagają osiągać równowagę w codziennym życiu oraz w rozwoju osobistym i zawodowym. 

Podczas warsztatów uczestnicy przećwiczyli w praktyce kompetencje osobiste niezbędne w nowoczesnej praktyce lekarza weterynarii i wzmacnianiu dobrostanu lekarza weterynarii oraz budowaniu równowagi w życiu prywatnym i zawodowym, w tym m.in. umiejętności: skutecznej i asertywnej komunikacji, podstaw zarządzania emocjami, stawiania celów, budowania motywacji i zarządzania sobą w czasie.

Dlaczego to tak ważne? Lekarze weterynarii, jako jedna z profesji medycznych, są zagrożeni wypaleniem zawodowym, częściej niż przedstawiciele innych zawodów. Mówi się, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W przypadku wypalenia zawodowego, którym są zagrożeni lekarze weterynarii, jest to szczególnie prawdziwe.

Na zapobieganie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym składają się kompetencje osobiste, które można nazwać filarami dbania o siebie profesjonalnego medyka.

By skutecznie zapobiegać wypaleniu zawodowemu i podnosić swoje kompetencje warto doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w obszarach: zaawansowanej komunikacji interpersonalnej, budowania asertywnej postawy i komunikacji, zarządzaniu czasem, zarządzaniu stresem oraz współpracy w zespole.

Zobacz relację z warsztatów lekarzy weterynarii ->

Wypaleniu zawodowemu można i trzeba zapobiegać, a jeżeli już profesjonalista znajdzie się na tej ścieżce, to można z niej zawrócić. Kluczowe w tym procesie jest budowanie ww. kompetencji osobistych.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu eCOMVET „Developing advanced communication competences among veterinary doctors” dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

More info about the event: www.comvet.pl