.

Międzynarodowy projekt e-comvet powstał w oparciu o wyniki i dokonania międzynarodowego projektu COMVET  “Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii“ (ang. Developing communication competences among veterinary doctors). Był on  międzynarodowym projektem partnerstw strategicznych realizowanym przez partnerstwo w którego skład wchodzą: KIKO Educational Solutions z Polski (Koordynator Projektu), Synolic Ltd. z Grecji i  Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru.

Jego nazwa COMVET pochodzi od angielskich słów communication – komunikacja oraz veterinarinary doctor – lekarz weterynarii. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii doskonalenia kompetencji w obszarze komunikacji z klientem – właścicielem zwierząt. Projekt był współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu było stworzenie specjalistycznego programu szkoleniowego wraz z metodologią skierowanego wyłącznie dla lekarzy weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z klientem – właścicielem zwierzęcia (pacjenta).

Odbiorcami projektu byli i są praktykujący lekarze weterynarii. To bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów medycznych muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w życiu zawodowym. Coraz częściej lekarze weterynarii stają przed problemem zmiany nastawienia swoich klientów – opiekunów zwierząt, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego podejścia. Może to stanowić barierę jak i przysparzać stresów w pracy. Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę z klientem, tak by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia-pacjenta, a także zachęcać opiekuna zwierzaka do kontynuowania leczenia i zakończenia całego procesu medycznego z sukcesem dla pacjenta.

W projekcie przeprowadziliśmy profesjonalną „Międzynarodową analizę porównawczą systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji” z opiekunem pacjenta- zwierzęcia oraz „Kompleksowe międzynarodowe badanie porównawcze potrzeb lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem zwierzęcia. Dodatkowo  przeprowadziliśmy międzynarodowe badanie potrzeb klientów weterynaryjnych – pytając się ich o ich potrzeby w komunikacji z lekarzem weterynarii.

,

Opracowanie głównego celu projektu – metodologii i szkolenia Komunikacja lekarza weterynarii z klientem- właścicielem zwierzęcia , zostało poprzedzone profesjonalną międzynarodową analizą porównawczą systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem pacjenta- zwierzęcia oraz kompleksową międzynarodową analizą potrzeb lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem zwierzęcia.

Na podstawie przeprowadzonych w ramach ww. międzynarodowego projektu, badań wynikło, że istnieje silna potrzeba opracowania specjalistycznych i profesjonalnych kursów dla lekarzy weterynarii z zakresu zawansowanej komunikacji lekarza weterynarii zarówno z klientem jak tez dostarczenia profesjonalnych narzędzi wspierających komunikację, zarządzanie sobą w czasie, stresie i w zespole.

Stąd powstanie niemniejszego projektu , który odpowiada na te, wyrażane potrzeby tej grupy profesjonalistów.

Zapraszamy serdecznie do projektu e-comvet.