Streszczenie

Projekt “Doskonalenie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii” to międzynarodowy projekt Partnerstw Strategicznych realizowany przez doświadczone instytucje eksperckie: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic. Projekt jest współfinansowany  z Programu ERASMUS + Unii Europejskiej. W projekt są zaangażowani partnerzy z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje i eksperci z dużym doświadczeniem w zakresie profesjonalnych  szkoleń, edukacji cyfrowej, eksperci w zakresie metodologii uczenia dorosłych i profesjonalistów, dzięki czemu  możemy tworzyć wyniki edukacyjne o wysokiej wartości międzynarodowej.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii w zakresie doskonalenia zaawansowanej komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy. Odpowiada na potrzebę rozwoju kluczowych, osobistych i społecznych kompetencji niezbędnych do rozwoju i doskonalenia zawodowego tej grupy profesjonalistów.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych szkoleń, kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji interpersonalnej dla lekarzy weterynarii, wzmacniających i poprawiających kluczowe kompetencje społeczne i osobiste niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem e-learningu i nowoczesnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Kursy on-line dla lekarzy weterynarii

Zapraszamy na kursy on-line dla lekarzy weterynarii z zakresu rozwijania kompetencji osobistych (ang. personal competences

Kursy z zakresu: Komunikacja z opiekunem zwierzęcia, Asertywność dla lekarza weterynarii, zarządzanie czasem dla lekarza weterynarii, zarządzanie stresem dla lekarza weterynarii, zarządzanie i współpraca w zespole weterynaryjnym.  

 

Partnerzy

Would you like to know more about the project?

Latest news

Would you like to know more about the project?
Receive news and information?

SIGN FOR NEWSLETTER

Project e-COMVET „Developed advanced communication competences among veterinary doctors” is co-financed from ERASMUS+ Program of the European Union