Περίληψη

Το έργο ecomvet «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Κτηνιάτρους» υλοποιείται στα πλαίσια του Διεθνούς Σχεδίου Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και συγχρηματοδοτείται από τα προγράμματα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται από τους οργανισμούς: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic. Με τη συμμετοχή, από διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμών έμπειρων στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ενήλικες επαγγελματίες, πάνω σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, είναι δυνατή η ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής αξίας.

Το Έργο βασίζεται στις εκφρασμένες ανάγκες της επαγγελματικής ομάδας κτηνιατρικών ιατρών, πάνω στον τομέα της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθούν καινοτόμα μαθήματα για κτηνιάτρους στο θέμα της διαπροσωπικής επικοινωνίας, βελτιώνοντας τις βασικές κοινωνικές και προσωπικές ικανότητές τους που είναι απαραίτητες στο χώρο εργασίας τους και την επαγγελματική τους απόδοση μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμα εκμάθησης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

On-line courses for veterinary doctors

You are invited to the online courses for veterinary doctors in personal competences.

Courses in the subject of: Communication with an animal owner for veterinary doctors, Assertiveness for veterinary doctors, Time management for veterinary doctors, Stress management for veterinary doctors, Veterinary team managment and cooperation. 

 

Partnership

Would you like to know more about the project?

Latest news

Conference for veterinary doctors in Poland

On December 10, 2022, a nationwide conference for veterinary doctors was held in Warsaw at the Four Points by Sheraton Hotel entitled “Personal competences crucial in the professional development of a veterinarian. How to avoid professional burnout”. The conference was organized by the Polish Partner COMVET – KIKO Educational Solutions Ltd. and under the honorary…

Read more

Would you like to know more about the project?
Receive news and information?

SIGN FOR NEWSLETTER

Project e-COMVET “Developed advanced communication competences among veterinary doctors” is co-financed from ERASMUS+ Program of the European Union