Περίληψη

Το έργο ecomvet «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Κτηνιάτρους» υλοποιείται στα πλαίσια του Διεθνούς Σχεδίου Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και συγχρηματοδοτείται από τα προγράμματα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται από τους οργανισμούς: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic. Με τη συμμετοχή, από διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμών έμπειρων στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ενήλικες επαγγελματίες, πάνω σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, είναι δυνατή η ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής αξίας.

Το Έργο βασίζεται στις εκφρασμένες ανάγκες της επαγγελματικής ομάδας κτηνιατρικών ιατρών, πάνω στον τομέα της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθούν καινοτόμα μαθήματα για κτηνιάτρους στο θέμα της διαπροσωπικής επικοινωνίας, βελτιώνοντας τις βασικές κοινωνικές και προσωπικές ικανότητές τους που είναι απαραίτητες στο χώρο εργασίας τους και την επαγγελματική τους απόδοση μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμα εκμάθησης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Partnership

Would you like to know more about the project?

Latest news

How do you take a rest when you’re a veterinary doctor

The work of a veterinary doctor can be demanding and difficult – not only physically, but above all emotionally. That is why efficient relax is so important! Only such approach of balanced life has the chance to save veterinary practitioners from burnout and let doctors to help animals and their owners. Why is relax so…

Read more

Project Meeting in Warsaw

We are happy to work in the international partnership project of E-COMVET. Are you a little bit curious how our trainings, materials and courses are created?   We invite you to a short film movie from the E-COMVET project  team meeting in February 2020 in Warsaw, Poland. The meeting was hosted by KIKO Educational Solutions…

Read more

We are starting the E-comvet project

We are happy to announce the start of the E-comvet Project “Developing advanced communication competences among veterinary doctors” The project “Developing advanced communication competences among veterinary doctors” is realised in frame of the International Strategic Partnership Project co-financed by the European Union ERASMUS+ Programme. Project is implemented by organisations: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and…

Read more

Would you like to know more about the project?
Receive news and information?

SIGN FOR NEWSLETTER

Project e-COMVET “Developed advanced communication competences among veterinary doctors” is co-financed from ERASMUS+ Program of the European Union