Zapraszamy do przeczytania „Międzynarodowej analizy porównawczej potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii w komunikacji interpersonalnej z klientem – właścicielem zwierzęcia”.

Dokument przedstawia wyniki badania potrzeb lekarzy weterynarii w zakresie komunikacji interpersonalnej z klientem, przeprowadzonego w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Głównym celem tego badania było poszerzenie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii w zakresie komunikacji interpersonalnej z właścicielami zwierząt. Zebraliśmy przeanalizowaliśmy dane dotyczące wzorców komunikacji lekarzy weterynarii, wyzwań zawodowych w komunikacji, czynników motywacji w pracy zawodowej, zarządzania stresem i strategii radzenia sobie z trudnościami w codziennej praktyce oraz budowaniu relacji z klientem. W oparciu o wyniki tej analizy przygotowywany jest program szkoleniowy wraz z jego metodologią – programem nauczania dla lekarzy weterynarii na temat komunikacji z klientami – właścicielami zwierząt, co jest głównym celem projektu.

Lekarz weterynarii to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów w dziedzinie nauk medycznych, którzy po ukończeniu studiów muszą poradzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w miejscu pracy.

Każdego roku liczba praktykujących lekarzy weterynarii wzrasta w całej Europie. Jednocześnie w codziennej praktyce zawodowej lekarze mierzą się często z coraz bardziej wymagającymi klientami. Często lekarze stają przed wyzwaniem narastających oczekiwań i zmiany postaw klientów, co może stanowić poważną barierę w pracy. Komunikacja z właścicielem zwierzęcia jest bardzo wyjątkowym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji i wymaga pewnego poziomu empatii. Obejmuje także wiedzę, jak przeprowadzić rozmowę z klientem w celu  uzyskania niezbędnych informacji do skutecznego postawienia diagnozy oraz umiejętność komunikowania się podczas całego procesu leczenia zwierzęcia, zachęcania klienta do kontynuacji leczenia, tak by pomyślnie ukończyć proces medyczny z korzyścią dla pacjenta.

więcej informacji  www.comvet.pl

The research has been developed in frame of an international strategic partnership project titled “Developing communication competences among veterinary doctors”, co-financed by European Union ERASMUS+ Programme (acronym: COMVET), which is aimed at developing a training programme and its methodology for veterinary doctors in the field of interpersonal communication with the client – animal/pet owner.