Euro Slider GREEK

Η Κτηνιατρική Ιατρική, σύμφωνα με έρευνες, θεωρείτε ως ένα αγχωτικό επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις. Για να μην εξαντληθούν (αυτό που πολλοί το αποκαλούν burn-out) οι Κτηνίατροι, η ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, όπως στην επικοινωνία, στη διαχείριση άγχος και του χρόνου, είναι ζωτικής σημασίας. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών μαθήματων εξειδικευμένα για…

Euro Slider ENG

Veterinary is considered, as one of the most stressful professions with high level of treat of burn-out. Personal and social skills, such as communication, stress and time-management, assertiveness, are crucial in avoiding professional burn-out in veterinary profession. The main target of the project is to create innovative courses for veterinary doctors in the subject of…

Euro Slider POL

Weterynaria jest uważana, za jedną z najbardziej stresujących profesji o wysokim poziomie wypalenia zawodowego. Umiejętności osobiste i społeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, asertywnością, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii. Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji dla lekarzy weterynarii, wzmacniających kompetencje społeczne…