Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του Έργου E-comvet “Ανάπτυξη προηγμένων επικοινωνιακών ικανοτήτων μεταξύ των κτηνιάτρων”
Το έργο «Ανάπτυξη προηγμένων επικοινωνιακών ικανοτήτων μεταξύ κτηνιάτρων» υλοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Έργου Στρατηγικής Συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται από φορείς: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting και Synolic. Χάρη στη συμμετοχή έμπειρων εταίρων από διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμών και εμπειρογνωμόνων με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη επιμορφώσεων, ψηφιακής εκπαίδευσης, ειδικών στη μεθοδολογία μάθησης ενηλίκων και επαγγελματιών, είναι δυνατό να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν εκπαιδευτικά αποτελέσματα υψηλής αξίας.

Το Έργο είναι μια απάντηση στις εκπεφρασμένες ανάγκες μιας επαγγελματικής επαγγελματικά ενεργής ομάδας κτηνιάτρων στον τομέα της προηγμένης διαπροσωπικής επικοινωνίας, καλύπτοντας τις ανάγκες τους στην βασική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη ικανοτήτων.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία καινοτόμων μαθημάτων για κτηνιάτρους στο θέμα της προηγμένης διαπροσωπικής επικοινωνίας, βελτιώνοντας τις βασικές κοινωνικές και προσωπικές τους ικανότητες που είναι απαραίτητες στην εργασία και την επαγγελματική τους απόδοση με τη χρήση e-learning και σύγχρονων εργαλείων ψηφιακής μάθησης.

Η ομάδα στόχος του έργου είναι επαγγελματικά ενεργοί κτηνίατροι. Σύμφωνα με την ΕΕ και το OCED, ο εν ενεργεία κτηνίατρος είναι ένα άτομο που έχει ολοκληρώσει σπουδές κτηνιατρικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο (που χορηγείται από επαρκές δίπλωμα) και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η κατάσταση στην αγορά στις περισσότερες χώρες της ΕΕ αλλάζει δυναμικά και οι κτηνίατροι αντιμετωπίζουν πρόβλημα αλλαγής της στάσης των πελατών τους και πιο απαιτητικής προσέγγισης. Η κτηνιατρική θεωρείται, σύμφωνα με έρευνες, ως ένα από τα πιο αγχωτικά επαγγέλματα με υψηλό επίπεδο αντιμετώπισης της εξουθένωσης. Οι προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η διαχείριση του άγχους, η διαχείριση του χρόνου και που συνδέονται με αυτή τη διεκδίκηση, η διαχείριση ομάδας, είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή επαγγελματικής εξάντλησης στο κτηνιατρικό επάγγελμα. Αυτές οι βασικές ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για τους κτηνιάτρους όσον αφορά την απόδοση της εργασίας και τη διατήρηση της απασχολησιμότητας, της κοινωνικής και προσωπικής τους ανάπτυξης. Η εξάντληση σε αυτό το ιατρικό επάγγελμα είναι ως επί το πλείστον αποτέλεσμα υπερφόρτωσης εργασίας, έλλειψης διεκδίκησης, έλλειψης επαρκών ικανοτήτων στην επικοινωνία με τον κτηνίατρο πελάτη, απουσίας ικανοτήτων διαχείρισης χρόνου και έλλειψης δεξιοτήτων ομαδικής κτηνιατρικής εργασίας.

Με βάση τη διεθνή έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κτηνιάτρων που πραγματοποιήθηκε στο Έργο ERASMUS+ που υλοποιήθηκε από τη Στρατηγική Συνεργασία των KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting και Synolic, επιβεβαιώθηκε ότι πάνω από το 81% των κτηνιάτρων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούν να εκπαιδευμένοι στην επικοινωνία. Οι κτηνίατροι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αύξησης των βασικών προσωπικών επικοινωνιακών ικανοτήτων ως κρίσιμης σημασίας για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η ευρωπαϊκή έρευνα COMVET επιβεβαίωσε ότι οι κτηνίατροι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, τόσο με τη μορφή εργαστηρίων όσο και με τη μορφή ηλεκτρονικής μάθησης. Το έργο ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και θα προσφέρει καινοτόμα αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν από τους κτηνιάτρους για την απόδοση της εργασίας τους και την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα αναπτυγμένα μαθήματα θα είναι συμπληρωματικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από κτηνιατρικές σχολές ή την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Στο έργο αναπτύσσονται νέα ψηφιακά μαθήματα, υλικά και εργαλεία στις βασικές επικοινωνιακές ικανότητες για κτηνιάτρους. Το έργο προσφέρει καινοτόμα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία. Το έργο υποστηρίζει την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση κτηνιάτρων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Έργου Στρατηγικής Συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στη συμμετοχή έμπειρων εταίρων από διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμών και εμπειρογνωμόνων με ευρεία εμπειρία στην ανάπτυξη επιμορφώσεων, ψηφιακή εκπαίδευση, ψυχολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ειδικούς στη μεθοδολογία μάθησης ενηλίκων και επαγγελματιών, είναι δυνατή η δημιουργία και η εφαρμογή του εκπαιδευτικού αποτελέσματα μεγάλης αξίας.