Euro slider POL

Weterynaria jest uważana, za jedną z najbardziej stresujących profesji o wysokim poziomie wypalenia zawodowego. Umiejętności osobiste i społeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, asertywnością, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii. Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji dla lekarzy weterynarii, wzmacniających kompetencje społeczne…

Euro Slider ENG

Veterinary is considered, as one of the most stressful professions with high level of treat of burn-out. Personal and social skills, such as communication, stress and time-management, assertiveness, are crucial in avoiding professional burn-out in veterinary profession. The main target of the project is to create innovative courses for veterinary doctors in the subject of…