Summary in Polish

Projekt COMVET zatytułowany “Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii“ (ang. Developing communication competences among veterinary doctors) jest międzynarodowym projektem partnerstw strategicznych realizowanym przez partnerstwo w którego skład wchodzą: KIKO Educational Solutions z Polski (Koordynator Projektu), Synolic Ltd. z Grecji i  Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru.

Projekt COMVET- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii

Akronim COMVET pochodzi od angielskich słów communication – komunikacja oraz  veterinarinary doctor – lekarz weterynarii

Projekt powstał w odpowiedzi na wyrażaną potrzebę aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii doskonalenia kompetencji w obszarze komunikacji z klientem-właścicielem zwierząt. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej. Rozpoczął się w październiku 2017 r. i będzie realizowany do września 2019 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie specjalistycznego programu szkoleniowego wraz z metodologią skierowanego wyłącznie dla lekarzy weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z klientem - właścicielem zwierzęcia (pacjenta).

Pacific Partnership 2011

Odbiorcami projektu są lekarze weterynarii. Jest to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów medycznych muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w życiu zawodowym. Coraz częściej lekarze weterynarii stają przed problemem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego i czasami zaskakującego podejścia opiekunów zwierząt. Może to stanowić barierę jak i przysparzać  stresów w pracy.

Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu.  Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę z klientem, tak by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia-pacjenta, a także zachęcać opiekuna zwierzaka do kontynuowania leczenia i zakończenia całego procesu medycznego z sukcesem dla pacjenta.

Opracowanie głównego celu projektu - programu szkoleniowego i metodologii, będzie poprzedzone profesjonalną międzynarodową analizą porównawczą systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem pacjenta- zwierzęcia oraz kompleksową międzynarodową analizą potrzeb lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem zwierzęcia. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez ww. działania projektowe, międzynarodową wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie skutecznych i innowacyjnych metod edukacyjnych i szkoleniowych oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

Zapraszamy do współpracy!