Streszczenie

Projekt COMVET zatytułowany “Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii“ (ang. Developing communication competences among veterinary doctors) jest międzynarodowym projektem partnerstw strategicznych realizowanym przez europejskie partnerstwo.

Akronim COMVET pochodzi od angielskich słów communication – komunikacja oraz  veterinarinary doctor – lekarz weterynarii

Projekt powstał w odpowiedzi na wyrażaną potrzebę aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii doskonalenia kompetencji w obszarze komunikacji z klientem-właścicielem zwierząt. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej. Rozpoczął się w październiku 2017 r. i będzie realizowany do września 2019 r.  Głównym celem projektu jest stworzenie specjalistycznego programu szkoleniowego wraz z metodologią skierowanego wyłącznie dla lekarzy weterynarii z zakresu komunikacji interpersonalnej z klientem - właścicielem zwierzęcia (pacjenta). Odbiorcami projektu są lekarze weterynarii. Jest to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów medycznych muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w życiu zawodowym. Coraz częściej lekarze weterynarii stają przed problemem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego i czasami zaskakującego podejścia opiekunów zwierząt. Może to stanowić barierę jak i przysparzać  stresów w pracy.

Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę z klientem, tak by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas ...

czytaj więcej 

Ankieta dla lekarza weterynarii

Zbieramy potrzeby, opinie lekarzy weterynarii w zakresie komunikacji z klientem- właścicielem, opiekunem zwierzęcia. Wyniki badania posłużą do przygotowania profesjonalnego programu szkolenia dedykowanego dla lekarzy weterynarii z komunikacji z właścicielem zwierzaka. Miej wpływ na proces edukacyjny, pomóż w badaniu potrzeb lekarzy weterynarii - wypełnij ankietę!
Dziękujemy i zapraszamy

Ankieta dla właściciela zwierzęcia

Zbieramy opinie i potrzeby właścicieli i opiekunów zwierząt w zakresie komunikacji właściciel zwierzęcia - lekarz weterynarii. Wyniki badania posłużą do przygotowania profesjonalnego programu szkolenia dla lekarzy weterynarii z komunikacji z właścicielem zwierzaka. Możesz mieć  wpływ na proces edukacyjny. Pomóż nam i wypełnij ankietę! Dziękujemy i zapraszamy  

więcej 

Ankieta dla właściciela zwierzęcia

Zbieramy opinie i potrzeby właścicieli i opiekunów zwierząt w zakresie komunikacji właściciel zwierzęcia - lekarz weterynarii. Wyniki badania posłużą do przygotowania profesjonalnego programu szkolenia dla lekarzy weterynarii z komunikacji z właścicielem zwierzaka. Możesz mieć  wpływ na proces edukacyjny. Pomóż nam i wypełnij ankietę! Dziękujemy i zapraszamy

więcej 

The main goal of the project is to create a training program with a methodology specifically targeted at veterinary doctors in the subject of interpersonal communication with the client – the owner of the animal (patient).

The objectives of the project will be achieved through a variety of project’s activities, international analysis, exchange of knowledge, experience and good practices in the field of effective and innovative education and training methods, and advanced development of communication skills.

Project’s goal in English

Głównym celem projektu jest opracowanie program szkoleniowego wraz z metodologią stworzonego specjalnie dla lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji interpersonalnej z opiekunem zwierzęcia (pacjenta).

Cele projektu będą osiągnięte poprzez zróżnicowane  działania projektowe, międzynarodowe analizy m.in. systemów edukacji i potrzeb, wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie efektywnej komunikacji i innowacyjnych metod treningowych oraz zaawansowanych kompetencji z zakresu komunikacji.  

Project’s goal in Polish

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης με μια μεθοδολογία ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους γιατρούς στο θέμα της διαπροσωπικής επικοινωνίας με τον πελάτη – τον ιδιοκτήτη του ζώου (ασθενούς).

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων του έργου, διεθνούς ανάλυσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και ορθών πρακτικών στον τομέα αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προηγμένης ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας

Project’s goal in Greek

Partnership

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PROJEKTU?

Latest News

O komunikacji interpersonalnej rozmowa z Serwisem Lekarza Weterynarii

Rozmawiamy o rozwoju zawodowym, motywacjach, potrzebach lekarzy weterynarii z Serwisem Lekarza […]

Proffessional training for veterinary doctors

Why it is important and necessary to perform well prepared […]

W mediach o projekcie i komunikacji lekarza weterynarii

Zapraszamy do wywiadów o  projekcie COMVET i komunikacji między lekarzem […]

See all our news
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PROJEKCIE, BYĆ NA BIEŻĄCO Z NOWOŚCIAMI I INFORMACJAMI?
 ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER