Czy wiesz, że liczba lekarzy weterynarii rośnie w całej Europie? Czy wiesz ilu jest praktykujących lekarzy weterynarii i jak wygląda edukacja z zakresu komunikacji interpersonalnej lekarz- opiekun zwierzęcia?

Takie i więcej informacji znajdują się w najnowszej publikacji pt „Międzynarodowa analiza porównawcza modelu nauczania lekarzy weterynarii w kontekście komunikacji” poświęconej m.in. edukacji lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji interpersonalnej z klientem, wydanej w ramach projektu COMVET.

W analizie tej znajdziecie interesujące informacje i dane statystyczne dotyczące lekarzy weterynarii i studentów oraz systemu edukacyjnego w kontekście komunikacji między lekarzem weterynarii, a klientem – właścicielem zwierzęcia.

Z roku na rok liczba praktykujących lekarzy weterynarii zwiększa się w całej Europe. Jednocześnie lekarze weterynarii w swojej codziennej praktyce zawodowej muszą mierzyć się z coraz bardziej wymagającymi klientami– właścicielami, opiekunami zwierząt. Lekarze weterynarii często stają przed wyzwaniem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego podejścia. Może to stanowić poważną barierę w pracy.  Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak kierować rozmową z klientem, aby otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia, a także zachęcać klienta do kontynuowania leczenia do zakończenie całego procesu medycznego.

W związku z tym istotnym zadaniem było sprawdzenie, na ile europejskie modele nauczania odpowiadają tym narastającym potrzebom w obszarze efektywnej i profesjonalnej komunikacji.

Przeprowadziliśmy analizę systemu edukacyjnego lekarzy weterynarii w kontekście nauczania kompetencji budowania relacji z klientem – właścicielem zwierzęcia i efektywnej komunikacji. Badania zrealizowano w wybranych krajach europejskich przez eksperckie instytucje z obszaru edukacji dorosłych: KIKO Educational Solutions z Polski, Charakis Research &Consulting z Cypru i  Synolic z Grecji.

 „Dane wskazują, że w zdecydowanej większości krajów europejskich liczba studentów  medycyny weterynaryjnej z roku na rok zwiększa się. We wszystkich krajach Unii Europejskiej istnieje wyraźna tendencja, analogiczna do wzrostu liczby lekarzy weterynarii, feminizacji zawodu lekarza weterynarii. W Polsce wśród studentów weterynarii, zgodnie z danymi GUS, na dzień dzisiejszy, prawie 75% stanowią kobiety”- wyjaśnia Inga Kołomyjska z KIKO Educational Solutions, organizacji będącej Liderem Projektu COMVET – “Przeanalizowaliśmy systemy edukacyjne z zakresu studiów medycyny weterynaryjnej, pod kątem uczenia profesjonalnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy lekarzem weterynarii, a klientem – właścicielem  zwierzęcia. Ciekawe dane wnioski z analizy znajdziecie Państwo w najnowszej publikacji“.

Cała publikacja jest dostępna tutaj  >>> „Comparative analysis …”

foto okładka: Vadim Guzhva