Weterynaria jest uważana, za jedną z najbardziej stresujących profesji o wysokim poziomie wypalenia zawodowego. Umiejętności osobiste i społeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, asertywnością, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji dla lekarzy weterynarii, wzmacniających kompetencje społeczne i osobiste niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych.