Η Κτηνιατρική Ιατρική, σύμφωνα με έρευνες, θεωρείτε ως ένα αγχωτικό επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις. Για να μην εξαντληθούν (αυτό που πολλοί το αποκαλούν burn-out) οι Κτηνίατροι, η ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, όπως στην επικοινωνία, στη διαχείριση άγχος και του χρόνου, είναι ζωτικής σημασίας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών μαθήματων εξειδικευμένα για κτηνιάτρους σε θέματα γύρω από διαπροσωπική επικοινωνία, που στοχεύουν στη βελτίωση της επαγγελματικής τους απόδοση μέσα από ψηφιακά εργαλεία μάθησης.